Toolkit


Gebruik van de verschillende uitingen


Er zijn verschillende versies van het logo en de uitingen beschikbaar. U kunt deze naar eigen inzicht toepassen in uw uitingen.

Het logo, de uitingen en de video van Spotlights On Bruggen in het licht die via deze website ter beschikking worden gesteld, mogen worden gebruikt bij uitingen die leiden tot positieve beeldvorming van Spotlights On, de regio Drechtsteden en deelnemende partners.

De kernboodschap is te downloaden via deze link.


Bij gebruik van de uitingen gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden.

Voorwaarden voor gebruik

  • Het logo en overige materialen die via deze website ter beschikking worden gesteld, mogen niet gebruikt worden voor reclame-uitingen, commercials, merchandising en andere vormen die als doel directe product-of dienstaanprijzing hebben. (verkoopstimulering van een specifiek product of een specifieke dienst).
  • Het gebruik van het logo dient vrij te zijn van ideële en/of politieke denkbeelden en doeleinden.
  •  De gebruiker is bij ieder gebruik verplicht de website www.spotlightson.nl te vermelden.
  • Intellectueel eigendom van de materialen blijft te allen tijde bij de betreffende auteursrechthebbende(n), lees Smart Delta Drechtsteden, The Mothership en Dordrecht Marketing & Partners.
  • De uitingen en het logo mogen niet worden gewijzigd of bewerkt, anders dan een maximale ‘crop’ van 10%.
  • Bij iedere vorm van onjuist en/of niet toegestaan gebruik is de gebruiker aansprakelijk voor eventuele aanspraak door derden in verband met auteursrechten, portretrechten, intellectuele eigendomsrechten, schendingen van persoonlijke levenssfeer en andere vormen van schade die optreden door het onjuiste/onrechtmatige gebruik.
  • De voorwaarden voor gebruik van materialen van deze site kunnen op ieder moment aangepast worden zonder vooraf hierover te communiceren. Aanpassingen worden via dit kanaal gecommuniceerd. De eindgebruiker is verantwoordelijk om zichzelf hiervan op de hoogte te stellen.